13-Popup
Емблема кіберпростору
Осцилет © Эмблема сайта 2008
Як емблема кіберпростору використовується графік однієї зі складових парціальної функції двовимірного вільного простору для векторного електродинамічного потенціалу (так званий осцилет)

Осцилет (синоніми: парціальна функція коливальної системи, парціальний осцилятор), скалярна або векторна функція просторових координат, що є елементом базису локалізованих у просторі функцій, на якому можуть бути розкладені всі можливі стани розподіленої коливальної системи з фінітним спектром в області хвильових чисел.

Назву "осцилет" обрано за аналогією з вейвлетом (тобто "маленький осцилятор"). Загальною для тих та інших є локализованість по незалежних координатах. Однак вейвлети варто вважати чисто математичним поняттям, у той час, як осцилети - скоріше фізичні об'єкти. На відміну від вейвлетів, вони не є масштабованими. Крім того, їхні можливі конфігурації визначаються фундаментальними фізичними законами.

Зміст осцилетів неважко зрозуміти, якщо розглядати як прототипи базисні функції ряду Шеннона-Уіттекера (Котельникова). (продовження буде).

Щоб довідатися більше про осцилети, перейдіть, будь ласка, до розділу "Наукова робота" даного Сайту (підрозділи "Напрямки досліджень", "Матрична електродинаміка")

Підказка. Якщо Ви ввійшли в це вікно з пошукової системи – майте на увазі, що це лише спливаюче вікно первинного інформаційного ресурсу, а не повноцінна сторінка. Будь ласка, запам'ятайте номер породжуючої сторінки (розміщений у верхньому лівому куті). Увійдіть у кіберпростір через http://gritsunov.com. Потім закрийте це вікно. Ви зможете знайти його знову за номером сторінки. Якщо Ви ввійшли в це вікно з первинного інформаційного ресурсу – просто закрийте спливаюче вікно...

Free Web Hosting